Web Page Backgrounds Section Summary - Neils Resource WebWeb Page Backgrounds Section Summary - Neils Resource WebBackgrounds Design - Web Dev. - Neils Resource Web

Contract Menu | Expand Menu

Summary of Content
Another background colour chooser. Mouse over the colour name to set the colour as a background to the page.

By Name By Colour Code
#F0F8FF aliceblue  
#FAEBD7 antiquewhite  
#00FFFF aqua  
#7FFFD4 aquamarine  
#F0FFFF azure  
#F5F5DC beige  
#FFE4C4 bisque  
#000000 black  
#FFEBCD blanchedalmond  
#0000FF blue  
#8A2BE2 blueviolet  
#A52A2A brown  
#DEB887 burlywood  
#5F9EA0 cadetblue  
#7FFF00 chartreuse  
#D2691E chocolate  
#FF7F50 coral  
#6495ED cornflowerblue  
#FFF8DC cornsilk  
#DC143C crimson  
#00FFFF cyan  
#00008B darkblue  
#008B8B darkcyan  
#B8860B darkgoldenrod  
#A9A9A9 darkgray  
#006400 darkgreen  
#BDB76B darkkhaki  
#8B008B darkmagenta  
#556B2F darkolivegreen  
#FF8C00 darkorange  
#9932CC darkorchid  
#8B0000 darkred  
#E9967A darksalmon  
#8FBC8F darkseagreen  
#483D8B darkslateblue  
#2F4F4F darkslategray  
#00CED1 darkturquoise  
#9400D3 darkviolet  
#FF1493 deeppink  
#00BFFF deepskyblue  
#696969 dimgray  
#1E90FF dodgerblue  
#B22222 firebrick  
#FFFAF0 floralwhite  
#228B22 forestgreen  
#FF00FF fuchsia  
#DCDCDC gainsboro  
#F8F8FF ghostwhite  
#FFD700 gold  
#DAA520 goldenrod  
#808080 gray  
#008000 green  
#ADFF2F greenyellow  
#F0FFF0 honeydew  
#FF69B4 hotpink  
#CD5C5C indianred  
#4B0082 indigo  
#FFFFF0 ivory  
#F0E68C khaki  
#E6E6FA lavender  
#FFF0F5 lavenderblush  
#7CFC00 lawngreen  
#FFFACD lemonchiffon  
#ADD8E6 lightblue  
#F08080 lightcoral  
#E0FFFF lightcyan  
#FAFAD2 lightgoldenrodyellow  
#90EE90 lightgreen  
#D3D3D3 lightgrey  
#FFB6C1 lightpink  
#FFA07A lightsalmon  
#20B2AA lightseagreen  
#87CEFA lightskyblue  
#778899 lightslategray  
#B0C4DE lightsteelblue  
#FFFFE0 lightyellow  
#00FF00 lime  
#32CD32 limegreen  
#FAF0E6 linen  
#FF00FF magenta  
#800000 maroon  
#66CDAA mediumaquamarine  
#0000CD mediumblue  
#BA55D3 mediumorchid  
#9370DB mediumpurple  
#3CB371 mediumseagreen  
#7B68EE mediumslateblue  
#00FA9A mediumspringgreen  
#48D1CC mediumturquoise  
#C71585 mediumvioletred  
#191970 midnightblue  
#F5FFFA mintcream  
#FFE4E1 mistyrose  
#FFE4B5 moccasin  
#FFDEAD navajowhite  
#000080 navy  
#FDF5E6 oldlace  
#808000 olive  
#6B8E23 olivedrab  
#FFA500 orange  
#FF4500 orangered  
#DA70D6 orchid  
#EEE8AA palegoldenrod  
#98FB98 palegreen  
#AFEEEE palevioletred  
#FFEFD5 papayawhip  
#FFDAB9 peachpuff  
#CD853F peru  
#FFC0CB pink  
#DDA0DD plum  
#B0E0E6 powderblue  
#800080 purple  
#FF0000 red  
#BC8F8F rosybrown  
#4169E1 royalblue  
#8B4513 saddlebrown  
#FA8072 salmon  
#FAA460 sandybrown  
#2E8B57 seagreen  
#FFF5EE seashell  
#A0522D sienna  
#C0C0C0 silver  
#87CEEB skyblue  
#6A5ACD slateblue  
#708090 slategray  
#FFFAFA snow  
#00FF7F springgreen  
#4682B4 steelblue  
#D2B48C tan  
#008080 teal  
#D8BFD8 thistle  
#FF6347 tomato  
#40E0D0 turquoise  
#EE82EE violet  
#F5DEB3 wheat  
#FFFFFF white  
#F5F5F5 whitesmoke  
#FFFF00 yellow  
#9ACD32 yellowgreen  
#000000 black  
#000080 navy  
#00008B darkblue  
#0000CD mediumblue  
#0000FF blue  
#006400 darkgreen  
#008000 green  
#008080 teal  
#008B8B darkcyan  
#00BFFF deepskyblue  
#00CED1 darkturquoise  
#00FA9A mediumspringgreen  
#00FF00 lime  
#00FF7F springgreen  
#00FFFF aqua  
#00FFFF cyan  
#191970 midnightblue  
#1E90FF dodgerblue  
#20B2AA lightseagreen  
#228B22 forestgreen  
#2E8B57 seagreen  
#2F4F4F darkslategray  
#32CD32 limegreen  
#3CB371 mediumseagreen  
#40E0D0 turquoise  
#4169E1 royalblue  
#4682B4 steelblue  
#483D8B darkslateblue  
#48D1CC mediumturquoise  
#4B0082 indigo  
#556B2F darkolivegreen  
#5F9EA0 cadetblue  
#6495ED cornflowerblue  
#66CDAA mediumaquamarine  
#696969 dimgray  
#6A5ACD slateblue  
#6B8E23 olivedrab  
#708090 slategray  
#778899 lightslategray  
#7B68EE mediumslateblue  
#7CFC00 lawngreen  
#7FFF00 chartreuse  
#7FFFD4 aquamarine  
#800000 maroon  
#800080 purple  
#808000 olive  
#808080 gray  
#87CEEB skyblue  
#87CEFA lightskyblue  
#8A2BE2 blueviolet  
#8B0000 darkred  
#8B008B darkmagenta  
#8B4513 saddlebrown  
#8FBC8F darkseagreen  
#90EE90 lightgreen  
#9370DB mediumpurple  
#9400D3 darkviolet  
#98FB98 palegreen  
#9932CC darkorchid  
#9ACD32 yellowgreen  
#A0522D sienna  
#A52A2A brown  
#A9A9A9 darkgray  
#ADD8E6 lightblue  
#ADFF2F greenyellow  
#AFEEEE palevioletred  
#B0C4DE lightsteelblue  
#B0E0E6 powderblue  
#B22222 firebrick  
#B8860B darkgoldenrod  
#BA55D3 mediumorchid  
#BC8F8F rosybrown  
#BDB76B darkkhaki  
#C0C0C0 silver  
#C71585 mediumvioletred  
#CD5C5C indianred  
#CD853F peru  
#D2691E chocolate  
#D2B48C tan  
#D3D3D3 lightgrey  
#D8BFD8 thistle  
#DA70D6 orchid  
#DAA520 goldenrod  
#DC143C crimson  
#DCDCDC gainsboro  
#DDA0DD plum  
#DEB887 burlywood  
#E0FFFF lightcyan  
#E6E6FA lavender  
#E9967A darksalmon  
#EE82EE violet  
#EEE8AA palegoldenrod  
#F08080 lightcoral  
#F0E68C khaki  
#F0F8FF aliceblue  
#F0FFF0 honeydew  
#F0FFFF azure  
#F5DEB3 wheat  
#F5F5DC beige  
#F5F5F5 whitesmoke  
#F5FFFA mintcream  
#F8F8FF ghostwhite  
#FA8072 salmon  
#FAA460 sandybrown  
#FAEBD7 antiquewhite  
#FAF0E6 linen  
#FAFAD2 lightgoldenrodyellow  
#FDF5E6 oldlace  
#FF0000 red  
#FF00FF fuchsia  
#FF00FF magenta  
#FF1493 deeppink  
#FF4500 orangered  
#FF6347 tomato  
#FF69B4 hotpink  
#FF7F50 coral  
#FF8C00 darkorange  
#FFA07A lightsalmon  
#FFA500 orange  
#FFB6C1 lightpink  
#FFC0CB pink  
#FFD700 gold  
#FFDAB9 peachpuff  
#FFDEAD navajowhite  
#FFE4B5 moccasin  
#FFE4C4 bisque  
#FFE4E1 mistyrose  
#FFEBCD blanchedalmond  
#FFEFD5 papayawhip  
#FFF0F5 lavenderblush  
#FFF5EE seashell  
#FFF8DC cornsilk  
#FFFACD lemonchiffon  
#FFFAF0 floralwhite  
#FFFAFA snow  
#FFFF00 yellow  
#FFFFE0 lightyellow  
#FFFFF0 ivory  
#FFFFFF white  

Last Updated 16/08/2007 - Background Colour Chooser - Web Development - Neils Resource Web